GDPR och Integritetspolicy

Introduktion till Integritetspolicy

Välkommen till Välbefinnande Farmaceutikas GDPR och integritetspolicy. I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är det vår skyldighet att informera våra användare och kunder om vår hantering av personuppgifter. Denna sida är tillägnad till att förse dig med en detaljerad beskrivning av hur vi samlar in, använder, skyddar och delar den personliga informationen som du ger oss när du använder vår webbplats eller våra tjänster. Vi strävar efter att vara helt transparenta med vår datapraxis och att ge dig full kontroll över dina uppgifter.

Insamling av Personuppgifter

När du besöker Välbefinnande Farmaceutika kan vi samla in information som personligt identifierar dig, såsom namn, adress, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Detta kan ske genom användning av formulär på webbplatsen, när du registrerar dig för nyhetsbrev, köper produkter eller tjänster, eller när du kontaktar oss direkt. Vi samlar endast in den information som är nödvändig för att kunna ge dig de tjänster och den information som du har efterfrågat eller samtyckt till.

Användning av Personuppgifter

Dina personuppgifter används för att förbättra din användarupplevelse, behandla beställningar, kommunicera relevant information om läkemedel och sjukdomar, samt för att uppfylla juridiska skyldigheter. Vi kan även använda uppgifterna för internt bruk, såsom dataanalys, forskning och för att förbättra våra tjänster. Vi åtar oss att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlämna dina personuppgifter till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lag kräver detta.

Säkerhet för Personuppgifter

För att skydda din personliga information vidtar vi en rad säkerhetsåtgärder. Dessa inkluderar och är inte begränsade till krypteringstekniker, brandväggar, säkra servrar och åtkomstkontroller. Ditt förtroende är av största vikt för oss, och vi engagerar oss i att upprätthålla säkerheten och sekretessen för de uppgifter du anförtror oss med.

Rättigheter gällande Dina Personuppgifter

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt att invända mot behandlingen och att begära dataöverföring. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss direkt via [email protected]. Vi kommer att svara på dina förfrågningar med respekt för den tidsram som GDPR föreskriver.

Kontaktinformation för dataskyddsfrågor

Vid frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post: [email protected]. Eller med post till följande adress:

  • Lisebergshallen
  • Örgrytevägen 5
  • 412 51 Göteborg
  • Sverige
Vi kommer att hantera dina förfrågningar och funderingar med största allvar och strävar efter att återkoppla till dig så snabbt som möjligt.

Skriven av Arvid Lindström

Hej, jag heter Arvid Lindström och är en expert inom läkemedelsindustrin. Med en lång erfarenhet av forskning och utveckling inom farmaceutiska området, har jag fått gedigen kunskap om mediciner, sjukdomar och deras behandlingar. Jag älskar att skriva om dessa ämnen och dela med mig av min expertis för att hjälpa andra att förstå vikten av korrekt användning av läkemedel och förebyggande av sjukdomar. Mitt mål är att bidra till en bättre hälsa och livskvalitet, genom att sprida information och råd om mediciner och behandlingsalternativ. Jag hoppas att mina skriverier kan inspirera och vägleda människor på deras resa mot ett friskare liv.