Integritetspolicy

Denna sida utgör Integritetspolicyn för Välbefinnande Farmaceutika och ger en översikt över hur personuppgifter hanteras. Användarens integritet och rättigheter respekteras och skyddas. Policyinnehållet är transparent och ger detaljerad information om insamling, användning och säkerhet av persondata.

Fortsätt läsa...

GDPR och Integritetspolicy

Denna sida innehåller information om Välbefinnande Farmaceutikas hantering av personuppgifter enligt GDPR. Sidan täcker insamling, användning och säkerhet för personuppgifter samt dina rättigheter som individ. Kontakta Arvid Lindström för mer information.

Fortsätt läsa...