Integritetspolicy

Integritetspolicyns Omfattning

Välkommen till Välbefinnande Farmaceutikas Integritetspolicy. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi förstår vikten av att skydda din personliga information och är åtagitna att hantera den på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Vår policy täcker alla aspekter av datahantering, inklusive insamling, lagring, användning och delning av informationen som vi erhåller när du besöker och använder vår webbplats. Det är av största vikt för oss att du känner dig säker i din interaktion med Välbefinnande Farmaceutika och den här policy uppdateras löpande för att reflektera de senaste förändringarna i dataskyddslagen.

Personuppgifter som samlas in

På Välbefinnande Farmaceutika värdesätter vi din personliga integritet och samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att förbättra vår service och ditt användarerfarenhet. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, e-postadress och IP-adress. Vi samlar också in information om hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker och information om din enhet (såsom operativsystem och webbläsartyp) för att förstå hur vi kan förbättra vårt innehåll och våra tjänster.

Användning av insamlade uppgifter

Den information vi samlar in används för att ge och förbättra våra tjänster. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar, skicka viktiga meddelanden och uppdateringar, samt för att förbättra innehållet och funktionerna på vår webbplats. Dina uppgifter kan även användas i analytiska syften, för att hjälpa oss att förstå våra användares beteenden och preferenser, i syfte att erbjuda en personlig och relevant upplevelse på vår webbplats.

Delning av personuppgifter

Välbefinnande Farmaceutika delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, med undantag för vad som krävs enligt lag, för att skydda våra rättigheter eller för att uppfylla en domstolsorder eller myndighetsbeslut. Om vi skulle behöva dela dina uppgifter i andra syften än de som angivits, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan delning sker.

Säkerhet

Vår webbplats är skyddad med lämpliga säkerhetsåtgärder för att förebygga förlust, missbruk och ändring av informationen vi har under vår kontroll. Vi använder olika säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Dock kan inget datasäkerhetssystem garantera 100% säkerhet, och vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter du överför till oss via internet.

Dina rättigheter

Som användare har du rättigheter i relation till dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrade. Du kan också invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och har rätten till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran så snabbt som möjligt, och alltid inom den tidsram som lagstiftningen kräver.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående vår Integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]. Vår postadress är Lisebergshallen, Örgrytevägen 5, 412 51 Göteborg, Sverige. Vi strävar efter att upprätthålla en öppen dialog med våra användare och välkomnar synpunkter och förslag som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete med integritetsfrågor.

Skriven av Arvid Lindström

Hej, jag heter Arvid Lindström och är en expert inom läkemedelsindustrin. Med en lång erfarenhet av forskning och utveckling inom farmaceutiska området, har jag fått gedigen kunskap om mediciner, sjukdomar och deras behandlingar. Jag älskar att skriva om dessa ämnen och dela med mig av min expertis för att hjälpa andra att förstå vikten av korrekt användning av läkemedel och förebyggande av sjukdomar. Mitt mål är att bidra till en bättre hälsa och livskvalitet, genom att sprida information och råd om mediciner och behandlingsalternativ. Jag hoppas att mina skriverier kan inspirera och vägleda människor på deras resa mot ett friskare liv.