Terbutalin och Amning: Vad Mammor Bör Veta

Terbutalin och Amning: Vad Mammor Bör Veta

Terbutalin och amning är ett viktigt ämne som alla mammor bör vara medvetna om. Som en mamma, är det viktigt att veta att Terbutalin är en medicin som används för att behandla astma och för tidiga sammandragningar under graviditeten. Det finns några studier som visar att det kan finnas en liten mängd Terbutalin i bröstmjölken, men det anses generellt säkert att amma medan du tar denna medicin. Om du är orolig eller har ytterligare frågor, rekommenderar jag att prata med din läkare eller barnmorska för att få mer information och rådgivning. Tillsammans kan ni fatta det bästa beslutet för dig och ditt barn.

Fortsätt läsa...

Mupirocin och amning: vad ammande mödrar bör veta

Mupirocin och amning: vad ammande mödrar bör veta

Mupirocin är en antibiotikasalva som används för att behandla hudinfektioner. Som ammande mamma är det viktigt att veta hur denna medicin kan påverka amningen och vårt barn. Enligt forskningen verkar mupirocin inte passera över i bröstmjölk i några betydande mängder, vilket innebär att det är säkert att använda under amning. Dock bör man alltid rådgöra med läkare innan man använder någon medicin. Som mamma vill vi alltid göra det bästa för våra barn, så att vara informerad om hur mediciner kan påverka oss och våra små är viktigt.

Fortsätt läsa...